Om ossProdukterLinkerKontakt oss


Skurlast gran/furu
Gran - alle dimensjoner og kvaliteter med leverandører fra Midt-og Nord-Sverige og Midt-Norge.
Furu  - alle dimensjoner og kvaliteter med leverandører fra Midt-og Nord-Sverige.
Sibirisk lerk - i samarbeide med flere aktører på det russiske marked.
Eik - fra Russland i samarbeide med flere aktører på det russiske marked.

Prekappet emballasjekvaliteter gran/furu
Prekappet emballasje bord og labanker i alle dimensjoner og lengder, i samarbeide med norske og svenske prekapp fabrikker.

Høvellast
Utvendig kledning, rekker og lekter i gran/furu i samarbeide med svenske og norske høvlerier.

Impregnert
Impregnert furu til utvendig kledning, terassebord og bjelkelag.

Sibirisk lerk
Skurlast  
Høvlet -  terassebord, takbord og utvending kledning.

Eik
Skurlast

Isolasjon
URSA Glassull


Lysthus, annekser, hytter.
Hjem